LƯỠI CƯA CẦM TAY
LƯỠI CƯA CẦM TAY
LƯỠI CƯA CẦM TAY
LƯỠI CƯA CẦM TAY
LƯỠI CƯA CẦM TAY
LƯỠI CƯA CẦM TAY
LƯỠI CƯA CẦM TAY
KW03
Product Description
  • Thích hợp sử dụng để cắt ở mặt phẳng, giúp bạn đỡ tốn sức khi cưa.
  • Có thể cưa cắt theo đường cong (vui lòng xem bảng quy cách )
  • Đề xuất ngành sử dụng: trang trí gỗ, gia công kim loại (cắt tấm kim loại mỏng).
  • Với thiết kế nhiều loại chất liệu và nhiều kiểu răng cưa khác nhau, có thể kết hợp với cán cưa hình chữ T và chữ U.
  1. Răng cưa phay để cắt tấm kim loại mỏng.
  2. Răng cưa mài để cắt các chất liệu như gỗ, nhựa...vvv.
  3. Răng cưa mài và mài mặt bên răng cưa - để cắt các chất liệu như gỗ, nhựa ...vvv.
Bảng quy cách
Đầu kẹp model BOSCH (cán cưa hình chữ T)
※Nếu có nhu cầu về kích thước đặc biệt, đề nghị hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng, bên mua tạm ứng trước để bên B gia công.
Mã số sản phẩmChất liệuBộ phận răngKích thước quy cáchĐộ dày cưa
cắt phù hợp(mm)
Chất liệu thích hợpBOSCH
Độ dài (mm)Số răng(TPI)Hình dạng lưỡi cưaTham khảo số model
KW03-0325 Lưỡng kim Răng và mặt bên răng mài 75 10 3-30 Các loại gỗ có đinh sắt T101BF
KW03-0001 Răng phay 50 24 1-3 Nhôm, tấm kim loại, thép góc,
ton lợp nhà và tấm thép ..vvv
T118AF
KW03-1000 Thép gió Răng phay 50 32 0.5-1.5 T118G
KW03-1001 50 24 1-3 T118A
KW03-2204 Thép carbon cao Răng phay 50 12 2-15 Gỗ cứng và gỗ mềm,
gỗ tấm, ván ép, ván ép phủ keo,
nhưng không bao gồm
gỗ thô có đinh sắt.
T119BO
KW03-2306 75 9 4-50 T111C
KW03-2319 Răng mài 75 6 5-50 T144D
KW03-2325 Răng và mặt bên răng mài 75 10 3-30 T101B
KW03-2329 75 6 10-45 T101D
KW03-2419 Răng mài 75 6 5-50 T244D
KW03-3030 Thép vonfram Hạt thép vonfram 50 Grit30 5-15 Gạch xây nhà, xi măng,
gạch men
T30RIFF
★適用曲線切割

Đầu kẹp thông dụng (cán cưa hình chữ U)
※Nếu có nhu cầu về kích thước đặc biệt, đề nghị hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng, bên mua tạm ứng trước để bên B gia công.
Mã số sản phẩmChất liệuBộ phận răngKích thước quy cáchĐộ dày cưa
cắt phù hợp(mm)
Chất liệu thích hợpB&D
Độ dài(mm)Số răng(TPI)Hình dạng lưỡi cưaTham khảo số model
KW03-4325 Lưỡng kim Răng mài sống cưa mài 75 10 3-30 Các loại gỗ có đinh sắt U101BF
KW03-4001 Răng phay 50 24 1-3 Nhôm, tấm kim loại, thép góc,
ton lợp nhà và tấm thép ..vvv
U118AF
KW03-5000 Thép gió Răng phay 50 32 0.5-1.5 U118G
KW03-5001 50 24 1-3 U118A
KW03-6204 Thép carbon cao Răng phay 50 12 2-15 Gỗ cứng và
gỗ mềm, gỗ tấm, ván ép,
ván ép phủ keo,
nhưng không bao gồm
gỗ thô có đinh sắt.
U119BO
KW03-6306 75 9 4-50 U111C
KW03-6319 Răng mài 75 6 5-50 U144D
KW03-6325 Răng mài sống cưa mài 75 10 3-30 U101B
KW03-6329 75 6 10-45 U101D
KW03-6419 Răng mài 75 6 5-50 U244D
KW03-7030 Vonfram cacbua Hạt thép vonfram carbon 50 Grit30 5-15 Gạch xây nhà, xi măng,
gạch men
U30RIFF
★適用曲線切割