BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
BỘ CƯA KHOÉT LỖ TRÒN CHẤT LIỆU LƯỠNG KIM
KW04-91
Product Description
Bộ dụng cụ cầm tay, mang theo rất tiện lợi, thay đổi một cách dễ dàng, giúp cho bạn chuẩn bị được tất cả kích thước mà mình cần dùng đến.
Bảng quy cách
Mã số sản phẩmTên sản phẩmMô tả sản phẩmHình ảnh minh họa
KW04-9107
Bộ cưa khoét lỗ tròn đựng trong
hộp mini gồm 7 chi tiết
Kích thước bao gồm
7/8"(22mm), 1"(25mm), 1-1/4"(32mm),
1-3/8"(35mm), 1-1/2"(38mm)
Trục khoan (Arbor) KW04-9001
Đầu chuyển đổi(Adapter) KW04-9080
KW04-9108
Bộ cưa khoét lỗ tròn gồm 9 chi
tiết dành cho thợ điện
Kích thước bao gồm
7/8"(22mm), 1-1/8"(29mm), 1-3/8"(35mm),
1-3/4"(44mm), 2"(51mm), 2-1/2"(64mm)
Trục khoan (Arbor) KW04-9001, KW04-9002
Khóa lục giác(Hex Key) KW04-9081
KW04-9109
Bộ cưa khoét lỗ tròn gồm 9 chi
tiết dùng để khoét đường ống
Kích thước bao gồm
3/4"(19mm), 7/8"(22mm), 1-1/8"(29mm), 1-1/2"(38mm),
1-3/4"(44mm), 2-1/4"(57mm)
Trục khoan (Arbor) KW04-9002, KW04-9006
Khóa lục giác(Hex Key) KW04-9081
KW04-9111
Bộ cưa khoét lỗ tròn gồm 11
chi tiết dùng để khoét lỗ ổ khóa cửa
Kích thước bao gồm
3/4"(19mm), 7/8"(22mm), 1"(25mm), 1-3/8"(35mm),
1-1/2"(38mm), 1-5/8"(41mm), 1-3/4"(44mm), 2-1/8"(54mm)
Trục khoan (Arbor) KW04-9001, KW04-9002
Khóa lục giác(Hex Key) KW04-9081
KW04-9112
Bộ cưa khoét lỗ tròn gồm 12 chi tiết dùng
để khoét đường ống và lỗ ổ khóa cửa
Kích thước bao gồm
3/4"(19mm), 7/8"(22mm), 1-1/8"(29mm),
1-3/8"(35mm), 1-1/2"(38mm), 1-3/4"(44mm),
2"(51mm), 2-1/4"(57mm), 2-1/2"(64mm)
Trục khoan (Arbor) KW04-9002, KW04-9006
Khóa lục giác(Hex Key) KW04-9081
KW04-9114
Bộ cưa khoét lỗ tròn gồm 14
chi tiết ứng dụng kết hợp
Kích thước bao gồm
3/4"(19mm), 7/8"(22mm), 1"(25mm), 1-1/4"(32mm),
1-3/8"(35mm), 1-1/2"(38mm), 1-3/4"(44mm),
2"(51mm), 2-1/4"(57mm), 2-1/2"(64mm) & 3"(76mm)
Trục khoan (Arbor) KW04-9001, KW04-9002
Khóa lục giác(Hex Key) KW04-9081
KW04-9116
Bộ cưa khoét lỗ tròn gồm 16 chi
tiết dùng cho thợ điện chuyên nghiệp
Kích thước bao gồm
7/8"(22mm), 1-1/8"(29mm), 1-3/8"(35mm), 1-1/2"(38mm),
1-3/4"(44mm), 2"(51mm), 2-1/2"(64mm), 3"(76mm),
3-5/8"(92mm), 4-1/8"(105mm), 4-1/2"(114mm)
Trục khoan (Arbor) KW04-9001, KW04-9002, KW04-9009
Extension bar: KW04-9091
Khóa lục giác(Hex Key) KW04-9081
KW04-9120
Bộ cưa khoét lỗ tròn gồm 20 chi tiết ứng
dụng kết hợp trong ngành công nghiệp
Kích thước bao gồm
3/4"(19mm), 7/8"(22mm), 1-1/8"(29mm),
1-3/8"(35mm), 1-1/2"(38mm), 1-3/4"(44mm)
2"(51mm), 2-1/4"(57mm), 2-1/2"(64mm),
3"(76mm), 3-1/4"(83mm), 3-5/8"(92mm),
3-3/4"(95mm), 4-1/8"(105mm), 4-1/2"(114mm)
Trục khoan (Arbor) KW04-9001, KW04-9002, KW04-9009
Khóa lục giác(Hex Key) KW04-9081
Thanh nối dài(Extension Bar)
KW04-9091
KW04-9136
Bộ cưa khoét lỗ tròn hoàn chỉnh
gồm 36 chi tiết
Kích thước bao gồm
5/8"(16mm), 3/4"(19mm), 7/8"(22mm), 1"(25mm), 1-1/8"(29mm),
1-1/4"(32mm), 1-1/2"(38mm), 1-5/8"(41mm), 1-11/16"(43mm),
1-3/4"(44mm), 1-7/8"(48mm), 2"(51mm), 2-1/8"(54mm),
2-1/4"(57mm), 2-3/8"(60mm), 2-1/2"(64mm), 2-5/8"(67mm),
2-3/4"(70mm), 3"(76mm), 3-1/2"(89mm), 3-5/8"(92mm),
3-3/4"(95mm), 4"(102mm) , 4-1/8"(105mm), 4-1/2"(114mm)
Trục khoan (Arbor) KW04-9001, KW04-9002, KW04-9005,
KW04-9006, KW04-9007, KW04-9009, KW04-9010
Mũi khoan thép gió(HSS Drill) KW04-9083 & KW04-9084
Đầu chuyển đổi(Adapter) KW04-9080
Thanh nối dài(Extension Bar) KW04-9091